14.05.2021 (piątek)
11.00 - 12.00
Zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Andrologicznego
13.15 - 13.30
Rozpoczęcie XXII Dnia Andrologicznego
dr Szymon Bakalczuk – Przewodniczący PTA
13.30 - 13.45
Wręczenie Nagrody im Prof. Michała Bokińca
dr Szymon Bakalczuk, prof. Grzegorz Jakiel
13.45 - 14.05
Wykład Laureata
14.05 - 14.45
Wykład Inauguracyjny
Przewodniczący: dr Szymon Bakalczuk, prof. Grzegorz Jakiel
Rekomendacje EAA dotyczące postępowania w zespole Klinefeltera 
prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer
14.45 - 16.25
Sesja Plenarna I – Hipogonadyzm
Przewodniczący: prof. Marek Mędraś, prof. Michał Rabijewski
14.45 - 15.05
Late Onset Hypogonadism – aktualne poglądy na rozpoznawanie i leczenie
prof. Michał Rabijewski
15.05 - 15.25
Niepłodność w hipogonadyźmie - współczesne poglądy na leczenie gonadotropinami
prof. Stanisław Horak 
15.25 - 15.45
Receptor androgenowy i zespoły niewrażliwości na androgeny
prof. Michał Rabijewski
15.45 - 16.05
Problemy internistyczne mężczyzn hipogonadalnych
prof. Jolanta Małyszko
16.05 - 16.25
Życie seksualne mężczyzn hipogonadalnych
dr Kornelia Zaręba
16.25 - 16.40
Przerwa kawowa
16.40 - 17.25
Wykład Plenarny I
Przewodniczący: prof. Grzegorz Jakiel
Była płeć, a pozostało stężenie testosteronu 
prof. Marek Mędraś
17.25 - 20.15
Sesja Plenarna II – Andrologia podstawowa i doświadczalna
Przewodniczą: prof. Małgorzata Piasecka, prof. Monika Frączek
17.25 - 17.50
Wpływ zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na zdrowie reprodukcyjne mężczyzny
prof. Maciej Kurpisz, prof. Monika Frączek
17.50 - 18.15
Łysienie androgenowe a zdrowie mężczyzny
prof. Mariola Marchlewicz
18.15 - 18.40
Niekodujące RNA plazmy nasiennej jako diagnostyczny i prognostyczny biomarker niepłodności męskiej
prof. Małgorzata Kotwicka
18.40 - 19.00
Hormon antymüllerowski i inhibina B – znaczenie w diagnostyce andrologicznej
dr hab. Renata Walczak-Jędrzejowska
19.00 - 19.20
Prognostyczne znaczenie testów czynnościowych w rozrodzie
dr hab. Katarzyna Marchlewska
19.20 - 19.40
Analiza NGS (sekwencjonowanie nowej generacji) w diagnostyce niepłodności męskiej
dr hab Marzena Skrzypczak-Zielińska, prof. Monika Frączek
19.40 - 20.00
Znaczenie uszkodzeń chromatyny plemników ludzkich w warunkach zapłodnienia pozaustrojowego
dr Kamil Gill, dr Aleksandra Rosiak-Gill, prof. Małgorzata Piasecka
20.00 - 20.15
Mikroflora jelitowa i choroby jelit a rak i rozrost gruczołu krokowego
mgr Weronika Ratajczak, prof. Olimpia Sipak, prof. Maria Laszczyńska 
20.30
Welcome Reception
15.05.2021 (Sobota)
9.00 - 10.20
Sesja Plenarna III – Niepłodność męska I
Przewodniczący: prof. Piotr Jędrzejczak, prof. Artur Wdowiak
9.00 - 9.20
Planowanie postępowania z mężczyzną niepłodnym
prof. Grzegorz Jakiel
9.20 - 9.40
Empiryczne metody leczenia męskiej niepłodności
dr Szymon Bakalczuk, dr Grzegorz Bakalczuk 
9.40 - 10.00
Azoospermia, diagnostyka i planowanie postępowania
prof. Piotr Jędrzejczak
10.00 - 10.20
Mikrochirurgiczne pozyskiwanie plemników
dr Jan K. Wolski
10.20 - 10.40
Przerwa kawowa
10.40 - 13.05
Sesja Plenarna IV – Niepłodność męska II
Przewodniczący: prof. Stanisław Horak, prof. Roman Kotzbach
10.40 - 11.00
OAT – nowe rekomendacje Europejskiej Akademii Andrologii
prof. Artur Wdowiak
11.00 - 11.20
Immunologiczne aspekty niepłodności męskiej
dr Katarzyna Jankowska
11.20 - 11.40
Fragmentacja DNA plemników – diagnostyka i postępowanie
prof. Krzysztof Łukaszuk
11.40 - 12.00
Badania obrazowe w niepłodności męskiej
prof. Paweł Wieczorek
12.00 - 12.20
Skuteczność synergicznego połączenia L-karnityny i acetyl-L-karnityny w leczeniu niepłodności męskiej
prof. Grzegorz Jakiel
12.20 - 13.05
Żylaki powrózka nasiennego (debata) – złoty standard
to: Embolizacja prof. Radosław Pietura
Mikrochirurgia dr Łukasz Kupis
Moderator: prof. Grzegorz Jakiel
13.05 - 13.35
Przerwa lunchowa
13.35 - 14.55
Sesja Plenarna V Urologia i Andrologia
Przewodniczący: prof. Barbara Darewicz, dr Jan Karol Wolski
13.35 - 13.55
Choroby prącia diagnostyka i postępowanie
prof. Barbara Darewicz
13.55 - 14.15
Choroby nienowotworowe gruczołu krokowego leczenie farmakologiczne i operacyjne
dr Marek Zawadzki
14.15 - 14.35
Rak gruczołu krokowego – diagnostyka i planowanie leczenia
prof. Jakub Dobruch
14.35 - 14.55
Substytucja testosteronu po leczeniu gruczołu krokowego
prof. Tomasz Demkow 
14.55 - 15.10
Przerwa kawowa
15.10 - 17.00
Sesja specjalna – Benefis naukowy Prof. Barbary Bilińskiej
Przewodniczący: prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer, prof. Grzegorz Jakiel, Dr Szymon Bakalczuk
15.10 - 15.20
Wprowadzenie do sesji
prof. Barbara Bilińska
15.20 - 15.40
Nieklasyczna sygnalizacja estrogenowa w tkance interstycjalnej jądra
prof. Malgorzata Kotula-Balak
15.40 - 15.50
Aktywność steroidogenna komórek Leydiga a ultrastruktura ich mitochondriów po ekspozycji szczurów na flutamid
Małgorzata Brzoskwinia
15.50 - 16.05
Bezpośrednia komunikacja międzykomórkowa w nabłonku plemnikotwórczym i jej funkcjonowanie w warunkach ograniczonego dostępu androgenów
prof. Anna Hejmej
16.05 - 16.15
Rola i regulacja hormonalna białek z rodziny Jagged i Delta-like w komórkach Sertolego gryzoni
dr Alicja Kamińska
16.15 - 16.25
Hormon folikulotropowy (FSH) reguluje sygnalizację Notch w jądrze szczura w okresie dojrzewania płciowego
mgr Sylwia Marek
16.25 -16.35
Znaczenie równowagi hormonalnej w tkankach reprodukcyjnych indora z syndromem żółtego nasienia
dr Laura Pardyak
16.35 -16.50
Genetyczna kontrola funkcjonowania komórek jądra w stanie zdrowia i choroby
mgr Michał Duliban
16.50 - 17.00
Zakończenie 22. Dnia Andrologicznego
dr Szymon Bakalczuk

 
Streszczenia do pobrania