Streszczenia do pobrania

 
Zasady pisania i przesyłania streszczeń
 
 1. Tekst streszczenia (bez tytułu, autorów i afiliacji) nie powinien przekraczać 500 wyrazów.
 2. Tekst należy napisać edytorem tekstowym Word, czcionką Times New Roman wielkości 10 z 1,15 odstępem między liniami.
 3. Należy zachować następujący układ:
  Autorzy (imię i nazwisko pisane kursywą, z odnośnikiem afiliacji danego autora za jego nazwiskiem w postaci cyfrowego indeksu górnego)
  Tytuł (WIELKIE LITERY, pogrubione pismo)
  Pełna afiliacja autora/autorów
  Adres email pierwszego autora
  Tekst streszczenia
  Istotne informacje zawarte w tekście należy poprzeć piśmiennictwem cytowanym w okrągłych nawiasach, np. (Esteves i wsp.: Andrology. 2020, 8, 53–81).
  Stosowane skróty w tekście należy wyjaśnić w języku polskim i angielskim, np. czynnik martwicy nowotworów α (TNF-α, ang. tumour necrosis factor α ).
 4. Wykładowcy polscy zobowiązani są do napisania streszczenia w języku polskim i angielskim, łącznie z tytułem i afiliacją.
Streszczenie należy przesłać na adres e-mail: malgorzata.piasecka@pum.edu.pl